Nopea ja aina ilmainen toimitus yli 60€ tilauksille!

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste 26.3.2024

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

tmi Tiny Dogs (3431780-7)

Työpajankatu 17 a 288 (ei käyntiosoite)

00580 Helsinki

Sähköposti: info@tinydogs.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: Kristiina Lintula


Rekisterin nimi: 

Tiny Dogs verkkokaupan asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.  Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.  Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Emme luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (kuten palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Henkilön etunimi, sukunimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista.


Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Rekisterin käyttöoikeus:

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää yllä olevalle yhteyshenkilölle.


Lahjakortti