Tietosuojaseloste


Asiakasrekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö:

Tiny Dogs , Riikka Mårdh

Yrityksen osoitetiedot

Y-tunnus: 2660431-2

Puhelinnro: 040 7523188

Sähköposti: info@tinydogs.fi


Asiakasrekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään Tiny Dogs asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös Tiny Dogs toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkaat tiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postinumero

TilaushistoriaAsiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle, Riikka Mårdh.

Eu:n tietosuoja-asetus GDPR

Tiny Dogs ei luovuta eikä myy kenenkään asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja käsittelee vain asiakasrekisterin pitäjä tai hänen sijaisensa. Nettikaupat tehdään salatun yhteyden kautta ja asiakastiedot säilytetään turvassa ja salattuina.


Ostoskoriin käytetyt lahjakortit